Huisregels

De klanten van Sportcentrum Swalmen hebben allemaal hun eigen sportieve doelstelling. Om iedereen in een goede omgeving te kunnen laten sporten, hebben wij een aantal huisregels opgesteld:

 1. Sportcentrum Swalmen is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.
 2. Je dient ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen.
 3. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend via de mail of d.m.v. een opzeggingsformulier dat verkrijgbaar is aan de bar.
 4. Wij willen je steunen bij een gezonde leefwijze, daarom is Sportcentrum Swalmen geheel rookvrij.
 5. Gebruik van stimulerende middelen is verboden.
 6. Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties en etenswaren is niet toegestaan.
 7. Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend toegestaan in de horeca.
 8. Leden dienen elkaar met respect te behandelen en elkaar geen overlast te bezorgen.
 9. Indien schade wordt veroorzaakt zal deze worden verhaald.
 10. Het dragen van schone sportkleding en niet afgevende, schone binnensportschoenen, is verplicht.
 11. Gevonden voorwerpen worden 1 maand bewaard, daarna worden ze gedoneerd aan een goed doel.
 12. Sportcentrum Swalmen behoudt het recht om het reglement tussentijds te wijzigen of aan te passen.

Aanvullende huisregels fitness:

 1. Ieder fitnesslid is verplicht om toestellen of grondoefeningmatten te bedekken met een handdoek.
 2. Ga behoedzaam om met alle apparatuur en losse onderdelen. Gooi niet met gewichten en laat ze niet vallen.
 3. Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden. Indien er materialen defect zijn, meldt dit bij een van de medewerkers.

Aanvullende huisregels squash:

 1. Squashbanen kunnen maximaal 7 dagen vooruit gereserveerd worden.
 2. De speeltijden dienen nauwgezet nageleefd te worden; leden kunnen 45 minuten per dag op een gereserveerde baan spelen.
 3. Alleen wanneer er geen baan gereserveerd staat, mag er langer gespeeld worden. Dit geldt alleen voor leden en niet voor 10-banenkaarthouders of voor losse banen.
 4. Bij introductie wordt uitgegaan van een losse baanhuurprijs.
 5. Voor een niet afgemelde reservering, wordt een losse baanhuurprijs in rekening gebracht. Je dient de reservering minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit te annuleren.

Aanvullende huisregels indoor cycling:

 1. We werken met reserveringen omdat voor sommige uren de vraag groot is.
 2. Het komt echter (te) vaak voor dat sommige personen niet bij de les verschijnen zonder zich te hebben afgemeld. Daarom vragen wij jou vriendelijk; kun je niet komen, meld je dan tijdig af. Zodat wij nog andere leden tijdig kunnen informeren.